Biblioteka w Nieborowie

Na skróty

Treść strony

1949 luty - Otwarcie Biblioteki w Nieborowie w obecnych budynkach GS, wspólnie ze Świetlicą "WIEDZA" kierownikiem zostaje p. Stanisław Kiciński.

1950 - Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu przy prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej.

1952 - Biblioteka zostaje przeniesiona do Domu Ludowego.

1954 - Ponowna przeprowadzka Biblioteki do lokalu GRN.

1955 - Biblioteka zostaje Gromadzką Biblioteką Publiczną.

1956 - Biblioteka rozpoczyna swą działalność w Domu Ludowym im. A.Mickiewicza z tej okazji odbyło się spotkanie z M.Dąbrowską.

1963 - Gromadzka Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu do krytego strzechą czworaka dworskiego. Otwarto przy niej "Czytelnię".

1966 - Kierownictwo Biblioteki przejął p. Antoni Kiciński.

1972 - Biblioteka wraca do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna.

1973 - Remont budynku, wnętrze otrzymało wystrój ludowy. Przy Bibliotece urządzono Regionalny Klub Prasy i Książki "RUCH".

1980 - Biblioteka zmienia opiekuna - funkcję kierownika przejmuje p. Janina Kicińska.

1983 - Pieczę nad Biblioteką powierzono p. Agnieszce Rusek-Nowak.

1987 - Ponowna zmiana kierownictwa Bibliotekę przejmuje p.Krystyna Nowak.

1990 - Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie rozpoczyna działalność pod kierownictwem p. Andrzeja Czapnika.

1991 - Pożar Biblioteki - zostaje przeniesiona do lokalu przy Urzędzie Gminy.
- Powstaje przy Bibliotece Klub Video.
- Wystawą rysunków p. Teresy Szałowskiej rozpoczęto cykl wystaw "Twórcy i hobbiści"
- Nawiązuje współpracę z p. Bronisławem Dostatnim podróżnikiem-pisarzem.

1993 - zapoczątkowano turnieje z okazji Dnia Dziecka dla kl. "0" pn. "PRZEDSZKOLAK POTRAFI" oraz Mikołajki dla przedszkolaków.

1994 - Konkurs Życie i twórczość A. Fiedlera dał początek wojewódzkim imprezom ponadlokalnym.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego.
- Po raz pierwszy przeprowadzono akcję "Radość dziecku."

1995 - Wakacje z Biblioteką to coroczne wyjazdy krajoznawcze dzieci i młodzieży - przyjaciół biblioteki.

1996 - Przeprowadzono po raz pierwszy turniej "1 z 7".

1997 - Biblioteka organizuje akcję zbiórki książek dla siostrzanej placówki w Białym Dunajcu dotkniętej lipcową powodzią (przekazano 2000 książek).

1998 - W ramach obchodów Roku Mickiewiczowskiego odbyła się wycieczka śladami Mickiewicza na Litwę i Białoruś.

1999 - Wystawa p. Agnieszki Kopczyńskiej inauguruje obchody 50-lecia Biblioteki.
- Z okazji 50-lecia Książnicy nieborowskiej Biblioteka otrzymuje medal "W dowód uznania" od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
- Rozpoczęcie wdrażania zautomatyzowanego systemu bibliotecznego SOWA.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Alojzego Orszulika - ordynariusza Diecezji łowickiej.

2000 - Biblioteka otrzymała znak własnościowy Ex libris wykonany przez P.Duraja.
-- Wystawa fotografii “My z końca XX wieku“ prezentuje mieszkańców Nieborowa.

2001 - “Ci którzy czytają wiedzą dużo” to hasło pod jakim Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcja będzie cykliczna.
- W ramach spotkań autorskich gościliśmy: Wandę Chotomską, Krzysztofa Petka i Ziemowita Skibińskiego.

2002 - Spektakl teatralny dla dzieci “Szelmowstwa Lisa Witalisa” w wykonaniu Jerzego Zygmunta Nowaka i Anicety Ochnickiej.
- Rozmowy Zygmunta Kubiaka i Ziemowita Skibińskiego - “Śródziemnomorze” - promocja książki

2003.- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2004 - Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką autorką książek dla dzieci i młodzieży.
- “Nieborowska Biesiada“ - cykl imprez plenerowych o charakterze kulturalno rozrywkowym.
- Akcja czytelnicza “Z ręki do ręki - weź przeczytaj, przynieś inną“.
- Biblioteka gościła księdza biskupa Andrzeja F. Dziubę - ordynariusza Djecezji Łowickiej.
-Dotacja MKiDN - 1500 zł. ( zakupiono 76 vol.)

2005 - Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.
- Współorgnizowanie imprez plenerowych: “Nieborowska Biesiada”, “Jesienne granie”.
-Dotacja MKiDN- 8700 zł. ( zakupiono 303 vol.).

2006 - Uzyskanie samodzielności przez biblitekę.                                         
- Nawiązanie współpracy z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- wydanie Wędrownika kwartalnika krajoznawczego RPK PTTK poświęconego gminie Nieborów. Wydanie kalendarza na 2006 r.
- Uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach: Całą Polska Czyta Dzieciom, Sprzątanie Świata, Tydzień Bibliotek.
- Spotkanie autorskie z T. Trojanowskim twórcą kocich historii dla dzieci.
-Wznowienie Gminnego Dnia Dziecka.
-Dotacja MKiDN 9900 zł. ( zakupiono 430 vol.).

2007 - Dyrektor A.Czapnik otrzymał odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” - MKiDN.
-Realizacja programu “W ZGODZIE Z NATURĄ - Edukacja Ekologiczna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Nieborów”. To zadanie urzeczywistniono zakupem  76 vol literatury popularnonaukowej, zbiórką 13500 m³ wysegregowanych śmieci, rozprowadzeniem 463 szt. toreb ekologicznych, zasadzeniem 243 drzew i krzewów, wydaniem 500 egz. kalendarzy na 2008 r., oraz organizacją konkursu “Sąd nad...” dla 6 szkół podstawowych z gminy Nieborów.
- Spotkanie  autorskie z K. Jerzykowską.
- Wycieczki krajoznawcze “Swego nie znacie” do Kazimierza Dolnego i Torunia.
- Udział  w działaniach promocyjnych  gminy, przede wszystkim, poprzez działalność wydawniczą (opracowanie i wydanie folderów, informatorów i pocztówek) oraz wystawienniczą na: XII Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne. Na Styku Kultur., IV Jarmark Wojewódzki, Księstwo Łowickie w Królestwie Manufaktury w Łodzi.
- remont GBP w Nieborowie oraz rozpoczęcie budowy filii bibliotecznej w Bobrownikach.
-Dotacja MKiDN -10023 (zakupiono 517 vol.).

2008 -  otwarcie filii bibliotecznej w Bełchowie,
- spotkanie  autorskie z G. Kasdepke dla dzieci i młodzieży ze  szkół podstawowych w Bełchowie i Dzierzgówku,
- udział w projekcie“ikonka -cd“ -MSWiA - uruchomienie 3 stanowisk komputerowych PC z połączeniem do Internetu w filii bibliotecznej w Kompinie,
-promocja gminy na Powiatowych Dozynkach w Kiernozi i V Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi,
-remont filii w Kompinie; wyposażenie nowego lokalu filii w Bobrownikach,
-dotacja MKiDN - 9100 zł.(431 vol.).

2009 - otwarcie nowego lokalu filii bibliotecznej w Borbownikach,
-  współorganizowanie: Dnia Rodzinnego w ZPO w Nieborowie, V derbów w powożeniu, promocji gminy na VI Jarmarku Wojewódzkim,
- spotkanie autorskie z Martą Fox,
- spotkania: “60 ksiażek na 60 lecie“- grill, spotkanie z bibliotekarzami z Poddębic
- wyjazdy  Muzeum Powstania Warszawskiego,
- akcja czytelnicza -“Róża dla czytelnika”,
- dotacja MKiDN -3.000 zł.(178 vol.).

2010 - książkowy maraton fundatorów “1 książka 1 firma“ -149 vol. ,
- Kolory Polski spektakl “Taneczny świat Chopina”,
-- posiedzenie Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP. 
- dotacja Fundacji Orange “Akademia ORANGE dla Bibliotek“ 890,68 zł -edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki
- dotacja MKiDN - 2.800 zł. (123 vol.),

2011 - na zakup książek wydatkowaliśmy 23.625 zł. w tym z dotacji BN - 4.300 zł.; z innych dotacji i grantów 2.252 zł.(fundacja ORANGE, COVEC -konsorcjum projektu i budowy odcinka AiC autostrady A2),
- w darze otrzymaliśmy 271 vol. na wartość 5.780 zł.- znaczący darczyńcy to GKRPAiPN, LGD Gniazdo, PHU Kolumbus,
- Kolory Polski -Antyk A!Kapella- Teatr Muzyczny Chorea,
- Akcje czytelnicze - Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Wkręć sie w to, Zaopiekuj się mną,
- spotkania -Wiesław Drabik
-działalność wydawnicza: opracowanie - Folderu “Gmina Nieborów“ , Mapa Turystyczna Gminy Nieborów; artykułów do wydawnictw.

2012- zakup książek -685 vol.15.245 zł (dotacja organizatora-430 vol.10.246 zł.;dotacja BN -255vol. 5.000zł.).
- dary -147 vol. 2.378 zł.(GKRPAiPN-114vol.2.042 zł.).
- w marcu filia w Arkadii rozpoczęła działalność w nowym lokalu przy Świetlicy Środowiskowej.
- ankieta - „Działalność i potrzeby Biblioteki”.
-koncert - 13 Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski –„Cztery pory roku w Madrycie” –Apertus Strig Quartet;
- spotkanie autorskie: Roman Pankiewicz; Ewa Nowak.
- promocja  gminy: Finał 13 Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej – Bełchatów; IX Jarmark Wojewódzki- Łódź,
- akcje czytelnicze: Światowy Dzień Książki – „Grill z książką”, Tydzień bibliotek- „Biblioteka ciągle w grze”, „Łódzkie czyta”, „Wkręć się w to” - zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci, Spotkania z czytelniczkami pn. O książce i nie tylko.


2013
-program Orange dla Bibliotek – 1.021,32 zł.
-program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 5.300 zł. (224 wol.)
-program Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i -Przeciwdziałaniu Narkomanii  zakup książek do Biblioteki – 2.456,69 zł.  (95 wol.)
-zakup książek z dotacji organizatora -10065 zł.(413 wol.)
-Program Rozwoju Bibliotek – zakup sprzętu – 19.787 zł.

- Plener malarski  - Arkadia
-Spotkania autorskie- Agnieszka Olszanowska ; Kalina Jerzykowska;
-XIX Targi Turystyczne Na Styku Kultur (Łódź)
-XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2013(Warszawa)
-Niedziela w Skansenie - prezentacja gminy(Łowicz)
-Biesiada Łowicka(Maurzyce)
-Mixer Regionalny Łódzkie 2013(Łódź)
-Wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka(Kompina)
-16 Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego (Arkadia, Nieborów, Łódź)

2014-Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 5.300; Priorytet 2- 2.475,
-Orange dla bibliotek – 593,92,
- Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj -5.000,
- Zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 2.005,02,
- Zakup wyposażenia dla Filii ze środków Rady Sołeckiej w Bełchowie – 2.640,91 ,
- Małe projekty. Działanie 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 – Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności –wartość projektu  22.810 –  kwota pomocy – 14.835,75 – wkład własny – 7.974,25. (zakup realizowany w latach 2014/2015).
- Rajd „Odjazdowy bibliotekarz”;
-15 Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Jazz loves barok” - koncert;
-Narodowe czytanie -  Henryk Sienkiewicz;
- Konferencja „Manufaktura bibliotekarskiej myśli „ - Wizyta za jeden uśmiech.Przyjdź,zobacz,działaj”;
-Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Czarna księga kolorów
-Udział w konkurskie Najdłuższa palma wielkanocna” w Łowiczu ;Udział w realizacji filmu ‘Cudotwórcy”
-Z książką na walizkach” Spotkanie autorskie – Paweł Wakuła;Konkurs plastyczny „Podróż z historią i legendą” -Udział w projekcie „Kolorowa Lokomotywa”;
- I rozgrywki międzybiblioteczne w piłkę nożną ;
-Warsztaty teatralne – Teatr „zza szafy” w Filii w Arkadii


2015- realizacja projektu Tablet w Twojej Bibliotece,

- realizacja projektu Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności, w ramach  programu - Małe projekty. Działanie 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013,
- udział w ogólnopolskiej  debacie Kompetencje przyszłość – jak rozwinąć nasze skrzydła,
-  zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.600; -Orange dla bibliotek – 339,15,

- zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 2.433,47,
- plener malarski Arkadia 2015

- spotkania autorskie  z B. Ciwoniuk i Z. Masternak.

2016-udział w programach i projektach grantowych – „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” – grudzień 2016-czerwiec 2017.
- Kolory Polski - PAŁAC RADZIWIŁŁÓW W KADRZE Wojciech Gogolewski Trio;
„Klezmafour Orkiestronicznie
- realizacja projektu „Kraszewski .Komputery dla bibliotek”  – Kontynuacja procesu automatyzacji bibliotek Gminy Nieborów
- promocja czytelnictwa i biblioteki – projekty GBP : Promuj z nami modę na czytanie; Spotkania z historią
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700.


2017-realizacja projektu „Zwyczaje i obrzędy wg Reymonta – prawda i mit?”
- modernizacja system bibliotecznego SOWA1

-pomoc dla Biblioteki w Cieszynie (zbiórka książek)
- organizacja imprezy plenerowej „ Biesiada Nieborowska” w Ranczu u Noego
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.500.

2018- realizacja projektów:
-
„Jak tańczono przed wiekami-warsztaty taneczno muzyczne w Pałacu książąt Radziwiłłów w Nieborowie”;
- Jak nie czytam jak czytam;
-Mała książka Wielki człowiek;
-
28. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu”;
-
Dokumenty w drodze. Stymulator emocji ;
-ASOS rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020

-Biblioteka dla Niepodległej:
- Wakacje w Bibliotece Jak wakacje to w Bibliotece! Czyli wakacje bez ryzyka
-
19. Wędrowny Festiwal FŁ Kolory Polski Nieborów Jewish Gipsy of Kazimierz
- Z książką na walizkach: spotkanie autorskie – Paweł Wakuła; konkurs plastyczny „A to historia”;

- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700;

2019
Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków
Ze środków GKRPAiPN : Kolorowo i wesoło – konkursy plastyczne – dofinansowanie 5.572
Jak wakacje to w Bibliotece- Czyli wakacje bez ryzyka – dofinansowanie 14.753
Zakup nowości do Biblioteki – 3.524
Ze środków MKiDN Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek publicznych – 10.000
Na 2020 r. zaplanowano  reorganizację Biblioteki. Podjęta Uchwała Nr X/72/19 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie przewidywała połączenie z dn. 01.01.2020 r.  Miała zostać  utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą : Biblioteka i Centrum Kultury w Nieborowie. Otrzymano opinie – WBP w Łodzi – „pozytywna”; KRB – „negatywna” oraz  decyzję MKiDN – „negatywną”.
Zanotowano kolejny wzrost czytelników. Na koniec 2019 r. zarejestrowano – 1507 czytelników.
Zorganizowaliśmy  132 imprezy dla 3257 użytkowników.

2020

Rok 2020, to rok którego nie było. I niech tak pozostanie.  Rok, który bardzo często nazywany był rokiem bez-prawa. Można przypomnieć choćby wsparcie MKDN i Sportu dla Kultury- podział środków,  czy bezprecedensowy  sylwester nazwany Sylwestrem Marzeń w rytmie Disco – Polo.
Polityka wykluczania dotknęła również Bibliotekę. Pierwszy marcowy lockdown w pierwszej kolejności dotyczył Bibliotek ale jako pierwsi również wróciliśmy do „ obiegu” . Drugi listopadowy lockdown to już niepewność, niezrozumienie jednym słowem chaos. Choć towarzyszył nam większy optymizm, mniejszy strach. Jako jedyna instytucja kultury dopuszczona została do prowadzenia działalności wraz z parkami i skwerami wokół muzeów i galerii. 
I wyzwanie. Hybrydowa normalność. 68000 na facebooku to szacunkowa liczba odbiorców naszych postów. Nie wszystko dało się przenieść do sieci. Trudno np. nauczyć gry na gitarze przez internet. Bo jak pokazać ułożenie palców na gryfie a co dopiero ocenić czystość dźwięków. To czym mogliśmy, tym się dzieliliśmy. Wykorzystywaliśmy umiejętność wyszukiwania informacji, naszą wiedzę ,  poczucie piękna i estetyki. Dbając o wartości patriotyczne, edukacyjne, kulturalne i wychowawcze. Wykorzystując przy tym skromny dostęp do nowoczesnych technologii i skromną wiedzę techniczną.

Rok 2020 w liczbach:
Księgozbiór – 44129 vol.
Zakup książek – 1066 vol. na wartość 26.999 zł. w tym ze środków MKiDN – 366 vol. na wartość – 8.000 zł. 
Dary książek – 940 vol. na wartość 12.698 zł. 
Czytelnicy – 1276
Wypożyczenia zbiorów – 13611 vol. 
Liczba udzielonych informacji – 767
Budżet 434.884 zł. 
 
Co przed nami:
zaległe projekty - "Lokomotywą po wiedzę" i "Kultura w sieci" (jesteśmy już po 1 etapie );
kontynuacja projektów – „Para buch, książka w ruch”, „Z książką na start” 
Oczekiwanie na rozstrzygnięcie  projektów konkursowych :” GBP Literacko”, „Podróż przez kulturę”, „Ku niepodległości – Pamiętamy”
Nadzieje z świeżo ogłoszonym projektem Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w szczególności dotyczący Infrastruktury Bibliotek 
Optymizm na lepszy 2021 r.   na dobry rok. Udowodniliśmy że wyzwań się nie boimy , czasu nie marnujemy. Robimy swoje.

2021

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność. 
•    Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2025 – 10.750 zł 
•    Zakup nowości do Biblioteki – GKRPAPN i PD  -1.020 zł. 
•    Organizacja letniego wypoczynku – GKRPAPN i PD   - 7.572 zł. 
•    "Przerwa na wspólne czytanie" Kinder Mleczna Kanapka- 1.120 zł.

Działalność Biblioteki 
•    Udział w projekcie Sieć na kulturę- Rozwijanie kompetencji cyfrowej dzieci i młodzieży podregionie skierniewickim.
•    Udział w programie Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunek interwencji 1.2. Przystąpienie do systemu Alma 
•    Przystąpienie do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego. Legimi 
•    Spotkania teatralne
•    Koncert online z okazji Dnia Kobiet. 
•    Warsztaty dla dzieci i dorosłych 
•    Lekcje biblioteczne.
•    Konkursy dla dzieci i dorosłych.
•    Spotkania autorskie – M. Kołosowska, 
•    Z książką na walizkach  spotkania  autorskie z Katarzyną Anną Wasikowską, Anną Czerwińską-Rydel.  
•    Ferie w bibliotece. 
•    Noc w bibliotece.
•    Wakacje w bibliotece ph „Zabieramy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę"
•    Rajd rowerowy. Otwarcie ścieżki rowerowej. 
•    Piknik rodzinny „...cudowne dzieciaki, cudowni rodzice"
•    Mikołajki- odpalenie choinki, paczki dla dzieci. 
29 Finał WOŚP - 404,96 zł.

2022

Biblioteka w liczbach:
•    Budżet – 632 437
•    Środki MKiDN -11 600
•    Środki wypracowane przez instytucję – 4 797 
•    Pozostałe pozyskane środki 11 440
•    Środki z GKRPAPN i PD 26 207
•    Księgozbiór stan na 31.12.2022 – 45 323 vol. 
Wpływy: 
z zakupu – 1139 vol. 
dary i inne wpływy – 459 vol.
•    Licencjonowane zbiory elektryczne – 10 kodów 
•    Prenumerata czasopism – 8 tytułów
•    Czytelnicy zarejestrowani 1 361 
•    Wypożyczenia zbiorów 17 098
•    Odwiedziny w Bibliotece  9 048
•    Stan Bazy komputerowej 38 775 rekordów 
Realizacja zadań  w ramach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1.Kierunek interwencji 1.1 oraz 1.2.
Przystąpienie do Depozytu Bibliotecznego.
30 Fiał WOŚP - 1028,54 zł.
Zaangażowanie się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
Opracowanie, realizacja i rozliczenie projektów unijnych : Piknik  Nieborowski Historia i Tradycja oraz “Perła w dolinie Bzury. Promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz walorów turystycznych obszaru LGD” 
Realizacja projektów:  Lokomotywą po wiedzę EcoFashion – projekt ekologiczno-artystyczny; Tydzień Bibliotek; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; Narodowe Czytanie;  Noc Bibliotek; Ocalmy Świat – ekoprogram z charakterem.   
Udział w targach turystycznych : Piknik nad Odrą. Festiwal Podróży i czasu wolnego, TT Warsaw - Międzynarodowe Targi Turystyczne Nadarzyn. 

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer