20 marca 2018


 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek   
Kontynuacja procesu automatyzacji bibliotek Gminy Nieborów 


Zakupiono  4 zestawy komputerowe do udostępniania i obsługi czytelników.
 Zestaw 1. zawiera :Laptop, pamięć USB, programy: MS Office, avast, corelPaintShop,stacja dokujaca do laptopa, mysz, klawiatura, monitor(dodatkowo), skaner, słuchawki. Zestaw 2,3,4 zawiera: komputer, pamięć USB,  programy: MS Office, avast, corelPaintShop, monitor, słuchawki, UPS, mysz i klawiaturę. Wszystkie cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zakupiony sprzęt usprawni zintegrowany system biblioteczny, zapewni  powszechny i uproszczony dostęp do zasobów i informacji bibliotecznej, doprowadzi do uruchomienia automatycznego wypożyczania zbiorów.

Całkowity koszt realizacji zadania  20.539
Finansowy wkład własny wnioskodawcy  4.313

Dofinansowanie ze środków Instytutu Książki   16.226

 


              ----------------------------------------------------

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zrealizowała operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności. W ramach operacji zakupiono: 3 laptopy,1 projektor,1 ekran, 3 programy OFFice 2013 dla firm, komplet głośników, 2 kolumny głośnikowe, 1 mikser, 1 odtwarzacz Dvd, 3 zestawy mikrofonów nagłownych, 2 zestawy mikrofonów bezprzewodowych, 2 statywy kolumnowe, 4 statywy mikrofonowe, oprzyrządowanie (uchwyty, kable).Całkowity koszt realizacji operacji – 22.810,00Koszty kwalifikowane realizacji operacji – 18.544,70Wnioskowana kwota pomocy operacji – 14.835,75Cel operacji:
Podniesienie poziomu infrastruktury technicznej, jakości świadczonych usług oraz aktywizacja mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnych urządzeń informatycznych
i audiowizualnych.Miejsce realizacji:
1.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie Filia w Bełchowie Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów